A visible-light-driven molecular motor based on barbituric acid

Kim Kuntze, Daisy R.S. Pooler, Mariangela Di Donato, Michiel F. Hilbers, Pieter van der Meulen, Wybren Jan Buma, Arri Priimagi, Ben L. Feringa*, Stefano Crespi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)
Filter
Erratum

Zoekresultaten