A young man with out-of-hospital cardiac arrest-it goes round and round: it goes round and round

S. C. M. D. Panman*, J. M. ter Maaten, Y. Blaauw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)471-+
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNetherlands Heart Journal
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep-2021

  Citeer dit