Aan het stuur, voor de regio: Governance-alternatieven voor het NPG binnen de Economische Agenda

OnderzoeksoutputProfessional

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's46
StatusPublished - okt.-2023

Citeer dit