Aan tijd gebonden: over motivatie en arbeidsvreugde van predikanten

Jimme Andries Keizer

Onderzoeksoutput

206 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het predikantsberoep is de laatste decennia sterk veranderd. Was het vanouds een professie met een duidelijk gezicht, zowel binnen de kerk als daarbuiten, thans verkeren predikanten in onzekerheid over de wijze waarop zij vorm en inhoud moeten en kunnen geven aan hun functie. In plaats van te kunnen terugvallen op een duidelijke rol en taak in kerk en samenleving, worden zij teruggeworpen op zichzelf. Zij moeten zelf keuzes maken. Het komt steeds meer aan op het draagvlak dat de predikant in zichzelf vindt. De beschikbare gegevens suggereren dat predikanten, ondanks de bezinning die met name in praktisch-theologische kring voortdurend plaatsvindt op de mogelijkheden van een eigentijds predikantschap,in toenemende mate in problemen verkeren.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Dingemans, G.D J, Supervisor, Externe Persoon
  • Nauta, Ruurd, Supervisor
  • van Strien, Pieter, Supervisor
Datum van toekenning3-jan.-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1988

Keywords

  • predikanten, Arbeidstevredenheid, Motivatie
  • Proefschriften (vorm)
  • Nederland;

Citeer dit