Aanbestedingsregels geschikt als instrument voor algemene beleidsdoelen?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)821-824
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwrecht
Volume2006
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit