Aanbevelingen voor het instellen en aanpassen van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2.

S.T. Houweling, G.J. Timmerman, M.F.M. Hoogstraten, L.J. Ubink-Veltmaat, S. Verhoeven, H.J.G. Bilo

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1823-1827
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume146
StatusPublished - 30-sep-2002

Citeer dit