Aangenomen zonder stemming

OnderzoeksoutputAcademic

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerGst. 2020/95
Pagina's (van-tot)478-479
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Gemeentestem
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7509
StatusPublished - 2020

Citeer dit