Aangezichtspijn de baas. Een onderzoek naar de kwaliteit van leven, pijnbeleving en acceptatie van aangezichtspijnpatiënten.

A. Muijzer

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

4109 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de Werkgroep Aangezichtspijn is vanuit de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG een onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van aangezichtspijn, en de invloed van tevredenheid met het functioneren, pijnbeleving en acceptatie op de kwaliteit van leven. Voor het onderzoek hebben 98 mensen een vragenlijst ingevuld met vragen over de diagnose, behandeling, medicatie en begeleiding, en over functioneren, kwaliteit van leven, pijnbeleving, en acceptatie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2006

Citeer dit