Aanpak invoering vernieuwingen specialisten - opleiding Kindergeneeskunde en Obstetrie & Gynaecologie in de OOR Noord- en Oost-Nederland

Lilianne Hercules, Erik Jippes, Eric Duiverman, Eduard Verhagen, Marian Mourits

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)181-190
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Medisch Onderwijs
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2008

Citeer dit