Aanpak van het PreventieConsult Cardiometabool Risico

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageAddressing the Prevention Consult on Cardiometabolic Risk
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)420-421
Aantal pagina's2
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume54
Nummer van het tijdschrift8 (special issue)
StatusPublished - aug.-2011

Citeer dit