Aanpassing Awb ten behoeve van integrale geschilbeslechting in het sociaal domein?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2018/12
Pagina's (van-tot)37-40
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Citeer dit