Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker: over zorg en zeggenschap bij de risicoaansprakelijkheid voor roerende zaken, opstallen en dieren

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAV&S 2021/8
Pagina's (van-tot)34-40
Aantal pagina's7
TijdschriftAansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr.-2021

Citeer dit