Aansprakelijkheid van enig aandeelhouder op grond van betalingsonwil?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)298 - 303
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVS
Volume11
StatusPublished - 1996

Citeer dit