Aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht bij de legitieme portie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)47-53
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit