Aansprakelijkheid voor opstallen (art. 6:174 BW) HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 114 (Gemeente Almelo/Wessels Op- en overslag V.O.F.)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42 - 46
Aantal pagina's5
TijdschriftAansprakelijkheid Verzekering en Schade
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit