Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de Wft

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)735-739
Aantal pagina's5
TijdschriftArs Aequi
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit