Aanstekelijke wiskundelessen met lucifers

Gerrit Roorda, Dédé de Haan, Marjon Minderhoud

OnderzoeksoutputProfessional

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-37
Aantal pagina's6
TijdschriftDidactiek voor Vak en Beroep
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Citeer dit