Aansturing van Nederlandse dochterondernemingen in Centraal Europa

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-42
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume82
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2008

Citeer dit