Aantal heroverwegingen verschilt per eindtoets

Nynke Douma*, Matthijs J. Warrens, Erik Fleur, Monique A. Dijks, Hanke Korpershoek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftDidactief
Volume2023
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2023

Citeer dit