Aanvaarding, verwerping en beschermingsbewind: geen automatisme na drie maanden

OnderzoeksoutputAcademic

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)75-78
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit