Aberrant metalloprotease expression and activity in bronchoalveolar lavage fluid of bronchiolitis obliterans patients

Dennie Rozeveld, Sicco van der Heide, Rainer Bischoff, Wim van der Bij, Antoon van Oosterhout, Hilde Heijink, Marco van der Toorn

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume42
Nummer van het tijdschriftAbstr. number 1034
StatusPublished - 1-sep-2013

Citeer dit