Aberrant signal transduction and protein expression in acute myeloid leukemia

  Onderzoeksoutput

  247 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het proces van hematopoiese voorziet het lichaam van miljarden bloedcellen per dag. Het is een strak geregisseerd proces. Acute myeloide leukemie (AML) is een afwijking in de bloedcelontwikkeling. Behandeling van deze en andere vormen van leukemie is veelal gebaseerd op het principe van de geprogrammeerde celdood (het induceren van apoptose). Sommige AML-cellen ontsnappen echter aan dit proces, wat kan leiden tot terugkeer van de ziekte. Promovendus Hein Schepers onderzocht de invloed van verschillende eiwitten op de processen van bloedcelontwikkeling, apoptose en groei in normale en leukemische cellen bij AML. Hij ontdekte dat meerdere van de onderzochte eiwitten tegelijkertijd de apoptose tegengaan, de bloedcelontwikkeling remmen en de groei stimuleren. De vraag of en hoe de eiwitten een rol spelen in het ontstaan van leukemie moet in vervolgonderzoek worden uitgezocht. In de toekomst kunnen wellicht, mede gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek, patiëntspecifieke medicijnen ontwikkeld worden die de behandeling van AML effectiever maken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Vellenga, Edo, Supervisor
  • Eggen, Bart, Co-supervisor
  • Schuringa, Jan Jacob, Co-supervisor
  Datum van toekenning23-mei-2007
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036730143
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit