Abnormalities in Airway Epithelial Junction Formation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Hilde Heijink, Jacobien A. Noordhoek, Wim Timens, Antoon J. M. van Oosterhout, Dirkje S. Postma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1439-1442
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume189
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1-jun-2014

Citeer dit