About abandoning the term Quality of Life - reflecting on Van Heck (2008)

Robbert Sanderman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)297-301
Aantal pagina's5
TijdschriftPsychologie & Gezondheid
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - dec-2008

Citeer dit