About Old and New Dialectic: Dialogues, Fallacies, and Strategies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27 - 58
Aantal pagina's32
TijdschriftInformal logic
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit