About the Cover

Sebastian Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)469-470
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPostmedieval
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - dec-2016

  Citeer dit