About the saliency of social comparison demensions

Hans Kuyper

Onderzoeksoutput

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Molenaar, W.J, Supervisor, Externe Persoon
  • Wilke, Henricus, Supervisor
Datum van toekenning29-mei-1980
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1980

Citeer dit