ABRvS 7 mei 2014, Relativiteitsvereiste. Het achterliggende motief voor het indienen van het beroep is niet bepalend. Nadere stukken

A.T. Marseille, B.W.N. de Waard

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Artikelnummer274
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Nummer van het tijdschrift30
StatusPublished - 2014

Citeer dit