Absence of seroconversion for HTLV-III in hemophiliacs intensively treated with heat-treated factor-VIII concentrate

J. van der Meer, S. Daenen, G. W. van Imhoff, J. T. M. de Wolf, M. R. Halie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1049-1049
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBritish Medical Journal
  Volume292
  Nummer van het tijdschrift6527
  StatusPublished - 19-apr.-1986

  Citeer dit