ABSOLUTE-CONFIGURATION OF CHALCONE EPOXIDE - CHEMICAL CORRELATION

B MARSMAN, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2312-2314
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume44
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 1979

Citeer dit