Absolute Relativity: Weimar Cinema and the Crisis of Historicism

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153–154
Aantal pagina's2
TijdschriftCinéma & Cie : International film studies journal
Volume13
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit