Abstract en concreet, gedetailleerd en overkoepelend

OnderzoeksoutputProfessional

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20219374
Pagina's (van-tot)9374-9375
Aantal pagina's2
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume158
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit