Abstract van A. Balbontin, B. Yazdani, R. Cooper en W.E. Souder, 'New Product Development Success Factors in American and Britisch Firms', International Journal of Technology Management 17, 1999

P.B. de Laat

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)457 - 458
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Journal of Product Innovation Management
Volume6
StatusPublished - 2002

Citeer dit