Abstractie in het economisch denken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)224 - 241
Aantal pagina's18
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume97
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005

Citeer dit