Abstracties van Planning: Over processen en modellen ter beïnvloeding van de fysieke leefomgeving

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Dit boek gaat over processen en modellen van planning. Het zijn processen en modellen om de fysieke leefomgeving te beïnvloeden. Ook gaat het over de rol die planologen daarbij spelen. Geen gemakkelijke rol, omdat de complexiteit van een planningproces groot is. Verschillende typen processen worden in dit boek onderscheiden, waarbij gekeken wordt naar relevante methoden, handelingen en werkwijzen. Ook kijken we naar de context waarbinnen deze methoden en werkwijzen kunnen worden toegepast. We gebruiken daarvoor een model dat praktijksituaties verbindt met planologisch handelen. Het is een manier van kijken die ik hier de ‘Abstracties van Planning’ noem.
  Vertaalde titel van de bijdrageAbstractions of Planning: About processes and models to influence the daily environment
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijCoöperatie InPlanning UA
  Aantal pagina's315
  ISBN van elektronische versie9789491937002
  ISBN van geprinte versie9789491937095
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit