Academic vs. government discourse: Different and similar views on regional conflicts in the South Caucasus

Agha Bayramov*, Dermot Nolan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

  227 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)318-322
  Aantal pagina's5
  TijdschriftThe Journal of Nationalism and Ethnicity
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum30-jun-2017
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit