ACCELERATED IMMUNOGOLD SILVER AND IMMUNOPEROXIDASE STAINING OF PARAFFIN SECTIONS WITH THE USE OF MICROWAVE IRRADIATION - FACTORS INFLUENCING RESULTS

ME BOON*, LP KOK, HE MOORLAG, AJH SUURMEIJER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)137-143
Aantal pagina's7
TijdschriftAMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY
Volume91
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1989

Citeer dit