Accelerating Court Proceedings with the Dutch Crisis and Recovery Act

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)276-294
Aantal pagina's19
TijdschriftJEEPL
Volume2013
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit