Accelerating infall and rotational spin-up in the hot molecular core G31.41+0.31

M. T. Beltran*, R. Cesaroni, V. M. Rivilla, A. Sanchez-Monge, L. Moscadelli, A. Ahmadi, V. Allen, H. Beuther, S. Etoka, D. Galli, R. Galvan-Madrid, C. Goddi, K. G. Johnston, P. D. Klaassen, A. Koelligan, R. Kuiper, M. S. N. Kumar, L. T. Maud, J. C. Mottram, T. PetersP. Schilke, L. Testi, F. van der Tak, C. M. Walmsley

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerating infall and rotational spin-up in the hot molecular core G31.41+0.31'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Engineering

Physics