Accidental ecstasy intoxication in an 8-month-old infant

Corien W E van Rijswijk, Martin C J Kneyber, Frans B Plötz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)632-633
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2006

Citeer dit