Accountantscontrole inzake niet-financiële informatie

  OnderzoeksoutputProfessional

  23 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondernemingen doen periodiek verslag van hun prestaties. Een bekende vorm van periodieke verslaggeving is de wettelijk voorgeschreven jaarrekening (art. 2:361 Burgerlijk Wetboek (BW)) en het bestuursverslag (art. 2:391 BW). Ondernemingen kunnen er ook voor kiezen om aanvullend periodiek verslag te doen van niet-financiële historische informatie. Dit gebeurt veelal in een duurzaamheidsverslag, al dan niet samengevoegd met de financiële rapportage en/of het bestuursverslag, of in een geïntegreerd verslag.2 De verificatie van deze niet-financiële verslaggeving door de accountant staat centraal in deze bijdrage.3 Bij het opstellen van de diverse vormen van jaarverslaggeving kunnen fouten worden gemaakt (fouten in de informatie zelf, of fouten door onbekendheid met verslaggevingsvoorschriften) en kan sprake zijn van het opzettelijk onjuist presenteren van informatie. Dit kan aanleiding zijn om een onafhankelijke externe deskundige te vragen om zekerheid aan de gepresenteerde informatie toe te voegen. Dit gebeurt door verificatie van de gerapporteerde informatie. De verificatie van de jaarrekening is voor middelgrote en grote ondernemingen wettelijk verplicht.4 De uitvoering van deze verificatie is (eveneens wettelijk) voorbehouden aan de accountant (art. 2:393 BW). Zie daarover nader hoofdstuk 7
  Originele taal-2Dutch
  TitelHandboek Jaarrekeningrecht
  RedacteurenJ.B.S. Hijink, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, L. in 't Veld
  Plaats van productieDeventer
  UitgeverijWolters Kluwer
  Hoofdstuk59
  Pagina's1333-1346
  Aantal pagina's14
  ISBN van geprinte versie9789013159882
  StatusPublished - 26-nov.-2020

  Publicatie series

  NaamSerie Van der Heijden Instituut
  Volume164

  Citeer dit