Accounting for the specificities of sport in EU law: Old and new directions in the 21 December 2023 judgments

Aurélie Villanueva*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accounting for the specificities of sport in EU law: Old and new directions in the 21 December 2023 judgments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Keyphrases

Economics, Econometrics and Finance