Accountingonderzoekers over Enron

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  86 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)554-555
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit