Accountingvernieuwing als wolf in schaapskleren

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  69 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)532-533
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit