Accumulation of 5-oxoproline in myocardial dysfunction and the protective effects of OPLAH

A. Van der Pol, A. Gil, H. H. Sillje, J. Tromp, E. Ovchinnikova, I. J. Domian, Bart van de Sluis, J. M. Van Deursen, A. A. Voors, D. J. Van Veldhuisen, E. Berezikov, P. Van der Harst, R. A. De Boer, R. Bischoff, P. Van der Meer

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)188
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume19
StatusPublished - mei-2017

Citeer dit