Accuracy of eosinophils and eosinophil cationic protein to predict steroid improvement in asthma

RJ Meijer, DS Postma, HF Kauffman, LR Arends, GH Koeter, HAM Kerstjens*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

95 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy of eosinophils and eosinophil cationic protein to predict steroid improvement in asthma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases