Accurate HI profiles of several nearby galaxies

G.S. Shostak*, RJ ALLEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)167-171
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit