ACETABULAR FRACTURES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

M HEEG, HJ KLASEN, JD VISSER

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)418-421
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - mei-1989

  Citeer dit