Acetylation of Potato Starch to a Low Degree of Substitution

W. Jetten*, E.J. Stamhuis, G.E.H. Joosten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)364-368
  Aantal pagina's5
  TijdschriftStarke
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit