Achillespeesrupturen

Johannes de Jong

  Onderzoeksoutput

  923 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  INLEIDING Patienten met een gescheurde Achillespees bleken zelden voor te komen in de archieven van de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. Ook ontbrak een vast behandelingsschema. Na een rondschrijven werd duidelijk dat deze afwijking In geheel Nederland zelden voorkomt. De nieuwsgierigheid was gewekt en de volgende vragen rezen: Hoe worden de Achillespeesrupturen in Nederland behandeld? Kan deze behandeling ook worden verbeterd? Dit proefschrift beoogt daarop een voorlopig antwoord te geven. De duidelijkheid hiervan laat, dank zij de artistieke gaven van collega J. c. C. Swierstra, niets te wensen over. De gegevens van een aantal patienten werden verzameld, waarna zo velen betrokken werden in een na-onderzoek dat honderd behandelde rupturen nader konden worden bestudeerd. De hulp van vele collegae, door het toezenden van gegevens, door hulp bij het zoeken in hun archieven, door het afstaan van ruimte voor het na-onderzoek en niet in de laatste plaats door hun belangstelling, was een daadwerkelijke. Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Eerland, L.D., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22-jun-1966
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 1966

  Citeer dit